Network
Kunshan
Mr. Chen
0512-57031188
18068058788
Shanghai branch
Miss Gu
021-57850777
18068058721
Suzhou Office
Mr. Chen
0512-65687992
18068058788
Qingdao
Mr. Wang
0532-67787658
13705322831
Hefei branch
Mr. Hang
0551-63823661
18068058751
Wuhu branch
Mr. Li
0553-5964199
15385865809
Zhenzhou Office
Mr. Yan
0371-62267716
18068058738
Chongqing branch
Mr. Hang
023-88506494
18068058768
Dongwan Office
Mr. Tan
18046911830
Zhejiang Office
Mr. Yuan
0512-57031188
18912671922
Shandong Office
Mr. Yuan
0512-57031188
18912671922